Print side

Fairtrade Mærket

Fairtrade-mærket er en international mærkeordning. Køber du en vare med Fairtrade-mærket på, har du givet de bønder og plantagearbejdere, der er med i ordningen, en fair pris for deres vare. Ud over en fair pris, arbejder Fairtrade-ordningen også for, at varerne bliver produceret under ordentlige forhold, at der bliver taget hensyn til miljøet, og så indeholder ordningen også en bonus-ordning.


Hvem kan være med i ordningen, og hvad får de ud af den?

Bønder og plantagearbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika kan være med i Fairtrade-ordningen. 

Bønderne slutter sig sammen i kooperativer. En slags andelsforeninger. Der træffer de fælles beslutninger og laver fælles investeringer. Fordelen ved at være med i kooperativerne er også, at bønderne derved samlet har mulighed for at levere flere råvarer og på den måde få en bedre pris. Fairtrade-ordningen sørger for en mindstepris.

For plantagearbejderne er målet på sigt at give dem bedre leve- og arbejdsvilkår på plantagerne. Det kan af og til være en lang proces, som kræver en del arbejde.

Både bønder og plantagearbejdere får midler fra Fairtrade-ordningen, også kaldet bonus, som de kan investere i sundhed, uddannelse, kulturelle aktiviteter el. fx omlægning til økologi.

Hvilke krav skal man leve op til for at blive Fairtrade-godkendt?

For bøndernes vedkommende betyder det, at de skal leve op til en række krav i forhold til social- og miljømæssig bæredygtighed. Det er krav om arbejdsforhold og miljø, og så skal de have styr på regnskaber og demokratiske beslutninger. 

På plantagerne betyder det blandt andet, at der bliver holdt øje med, om nationale aftaler om mindsteløn og arbejdsforhold bliver overholdt. 

Kan man spore varerne?

En del af kravene til Fairtrade-mærkede varer, det er, at man skal kunne finde ud af (spore), hvor varerne kommer fra, altså fra hvilken bonde eller plantage. Det kalder man også for en vares sporbarhed. 

Det er muligt at spore, hvor de fleste Fairtrade-varer kommer fra, undtagen for sukker, kakao, te og juice. Årsagen er, at det har vist sig at være både meget svært og dyrt. 

Er Fairtrade-mærket en garanti?

Nej, der kan ikke gives nogen garantier. Heller ikke for Fairtrade-mærket. Fairtrade-mærket er ingen garanti for at forholdene er i orden. Det er fx ikke alle varer, der har en mindstepris, og det heller ikke alle bønder der organiseret i kooperativer. 

Fairtrade er ikke en garanti for kvalitet, men mange bønder arbejder for, at deres varer får en bedre kvalitet, hvilket også vil sikre bønderne en bedre pris. 

Fairtrade-mærket kan heller ikke garantere, at der ikke finder børnearbejde sted på fx plantagerne. De forsøger at kontrollere det, men det er ikke en sikkerhed. Derfor arbejder man også på, at fjerne nogle af årsagerne til børnearbejde, som fx fattigdom el. dårlig adgang til skoler. 


Vil du lære mere?

Hvis du vil lære mere om Fairtrade-mærket, kan du læse mere på hjemmesiden: www.fairtrade-maerket.dk 

Artikler om kritik af Fairtrade-mærket: