Print side

FSC-mærket

FSC er en international mærkeordning for træ og træprodukter, herunder også papir. FSC står for Forest Stewardship Council.

Køber du produkter med et FSC-mærke på, så ved du, at træet kommer fra en FSC-skov. Det vil sige en skov, hvor man ikke må fælde mere træ, end skoven kan nå at reproducere (genskabe). FSC er en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Al skov kan FSC-mærkes

Al skov i hele verden - lige fra svensk nåleskov til tropisk skov i Honduras - kan mærkes med FSC, dvs. FSC-godkendes. Men det kræver, at man lever op til kravene for FSC-ordningen. Ordningen bygger på 10 grundprincipper, som skal overholdes. 

Strengt kontrolsystem

Via et strengt internationalt kontrolsystem søger man at sikre, at kravene til FSC-ordningen bliver overholdt. Det sker blandt andet ved, at kontrollører kommer ud og tjekker, at tingene er i orden. Hvis ikke de er det, kan træet ikke FSC-godkendes. Desuden har man opbygget et system, der gør, at man kan spore alle FSC-produkter tilbage til de skovområder, hvor træet stammer fra.

Krav til en FSC-skov

Er skoven FSC-godkendt, skal man leve op til forskellige krav inden for områderne: skovens miljø, indfødte folk, arbejderne og lokalsamfundet og økonomi. 

Skovens miljø

Der er krav om: 

 • At man ikke må fælde mere træ, end skoven kan nå at reproducere
 • At man skal beskytte truede arter og udsatte områder mod fældning
 • At et bestemt antal træer per hektar aldrig må fældes – eller fjernes, når de er døde. Dette skaber bedre vilkår for dyre- og planteliv

Indfødte folk

Der er krav om:

 • At de indfødte folkeslag er sikret deres traditionelle ret til adgang og brug af skoven
 • At områder af kulturel, religiøs eller anden betydning bliver kortlagt og beskyttet
 • At oprindelige folkeslag bliver inddraget i skovforvaltningen og modtager økonomisk kompensation, hvis deres viden og ressourcer bruges

Arbejderne og lokalsamfundet

Der er krav om:

 • At arbejderne bliver uddannet til deres job og får udleveret ordentlig sikkerhedsudstyr
 • At arbejderne er sikret en ordentlig løn og ordentlige arbejdsforhold
 • At arbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger m.m.
 • At lokalsamfundet er sikret en andel af overskuddet fra skovdriften til fx opbygning af skoler, klinikker eller andre formål, der gavner de lokale

Økonomiske interesser varetages

Der er krav om:

 • At FSC-godkendte varer er handlet på normale markedsvilkår for at sikre en bæredygtig forretning
 • At FSC-skove ikke er et velgørenhedsprojekt. Skovene skal klare sig på markedsvilkår, hvilket betyder, at FSC-skovene også må leve op til økonomisk bæredygtighed. 
 • At når skovejeren får økonomisk gevinst af sin FSC-skov, og forhandleren får økonomisk gevinst af sit FSC-produkt, så er den bæredygtige kæde bedre sikret for fremtiden.

 

Vil du lære mere?

Hvis du vil lære og læse mere om, hvad FSC er, 'FSC-grundloven', hvem der kan opnå det og hvordan, så læs mere på organisationens hjemmeside: http://dk.fsc.org/