Print side

Brug debatoplæggene

Etisk handel rummer mange dilemmaer

Bogen ’Verden handler’ giver et indblik i, hvad etisk handel kan bidrage med. Men hvad ligger bag? Hvorfor har vi egentlig et behov for etisk handel? Kan verdenshandlen ikke ’bare’ foregå, som den plejer, hvor udbud og efterspørgsel styrer markedet? Hvorfor, og hvorfor ikke? Det vil vi give et indblik i med debatoplæggene her på hjemmesiden. 

Oplæggene lægge sig op ad emner i bogen, så som verdenshandel, Global Compact, landgrabbing, forhold i udviklingslandene, sporbarhed, korruption og arbejdsforhold. 

Emner til debat Mål relateret til oplæggeneElevforberedelse
Verdenshandel, WTO, Global Compact og etisk handel 1. Giv eleverne indsigt i, at handel både kan udvikle og fastlåse i fattigdom. 2. Giv eleverne indblik i handelsaftaler indgået i regi af WTO versus Global Compact.  3. Giv eleverne indblik i, at deres valg i butikken har konsekvenser ude i verden.- S. 4-19- Begreber: etisk handel, Global Compact, handel, handelsaftaler, WTO.
Udvikling og handel, korruption og børnearbejde 1. Giv eleverne indblik i det afrikanske kontinents muligheder og udfordringer. 2. Giv eleverne indsigt i, hvilke dilemma u-lande (her Afrika) kan møde, når de handler med i-lande.  3. Giv eleverne indblik i, hvilke gode og dårlige konsekvenser handelsbetingelser kan have. - Afrika- Fx s. 20-21, 22-23, 40-41, 46-47 og 48-49.- Begreber: handel, u-land, korruption, børnearbejde, landgrabbing, menneskerettigheder, handelsaftaler
Arbejdsmiljø, CSR og Global Compact1. Giv eleverne indblik i, hvordan globalisering og handel kan have store konsekvenser for fx arbejdsforhold i u-lande. - Asien- Fx s. 52-53, 62-63 og 64-65.- Begreber: CSR, arbejdstagerrettigheder, globalisering, handel, Global Compact, etisk handel, u-lande. 
Sporbarhed og værdikæder1. Giv eleverne indsigt i, hvordan måden vi rent praktisk handler på, kan have betydning for både fx producenten og forbrugerne. - Mellemamerika- Fx s. 68-69 og 74-75.- Begreber: handel, sporbarhed, værdikæde.