Print side

2015 Målene

I september 2000 indgik landene i FN en aftale med tidsbestemte og konkrete mål for bekæmpelse af fattigdom, sult, sygdomme, analfabetisme og diskrimination af kvinder. Aftalen blev kaldt 2015 Målene, da målene skal være opfyldt senest 2015. 

Aftalen indeholder følgende otte mål: 

  • Halvere fattigdom og sult i verden. 
  • Opnå grundskole til alle
  • Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, og styrke kvinders rettigheder
  • Reducere børnedødeligheden med to tredjedele
  • Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder
  • Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme
  • Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling
  • Opbygge et globalt partnerskab for udvikling

Man overvåger løbende målene for at holde øje med, om, og hvor meget der sker fremskridt. 

Vil du lære mere?

Du kan læse mere om målene, og hvad Danmark gør på hjemmesiden 2015.dk