Print side

Bæredygtighed

Når vi taler om bæredygtighed eller bæredygtig udvikling, handler det om, at vi vil forsøge at skabe de bedst mulige forhold for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid.

Bæredygtighed

Brundtlandrapporten

I Brundtlandrapporten fra 1987 brugte og beskrev man for første gang begrebet 'bæredygtighed’. Det blev beskrevet som: at skaffe menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov.  

 

 

Hvad handler bæredygtighed om?

Man kan derfor også sige, at bæredygtighed og bæredygtig udvikling handler om vores handlinger her og nu, og om konsekvenserne af vores handlinger på vores fremtidige liv. Det er med andre ord et spørgsmål om at tage ansvar. Hvis vores handlinger hjælper os og fremtidige generationer med at forsætte det ’gode liv’, så kan man tale om bæredygtighed. 

Vi kan dele bæredygtighed op i blandt andet:

Hvorfor taler vi om bæredygtighed?

Vi har ikke altid haft et behov for at tale om bæredygtighed. Men i takt med, at vi har udviklet vores samfund, har vi også tæret på naturens ressourcer, forurenet omgivelserne, skabt store forskelle imellem i-lande og u-lande og meget mere. Hvis vi fortsætter vores udvikling sådan, er der fare for, at det vil gå ud over vores fortsatte velstand med alle de goder og muligheder, vi har i dag.

Vil du lære mere?

Hvis du vil lære og læse mere om bæredygtighed eller bæredygtig udvikling, så besøg hjemmesiden 'Bæredygtig udvikling'.