Print side

Økonomisk bæredygtighed

Taler man om økonomisk bæredygtighed, handler det kort fortalt om at holde styr på økonomien på en måde, så den nu og i fremtiden har samme eller større værdi. 

Et eksempel på økonomisk bæredygtighed kunne være, når et firma arbejder langsigtet og ikke kun tænker på at tjene penge her og nu. Fx at en virksomhed ikke kun sælger varer for at overleve, men sætter en pris på varerne, så virksomheden også bliver i stand til at kunne vedligeholde og udvikle sin produktion og virksomhed.  

Økonomi er andet end penge

Økonomi kan i denne forbindelse være mere og andet end penge. Det handler også om, at man holder styr på naturens ressourcer, eller på det, man kalder 'human kapital' på en ansvarlig måde. Human kapital er en anden måde at tale om uddannelse, forskning og udvikling.