Print side

Etisk handel

Etisk handel drejer sig om, at virksomheder, der enten handler med eller får produceret varer i fx u-lande, frivilligt kan vælge at gøre en ekstra indsats for at sikre arbejds- og miljøforhold i det pågældende land.

Dog er det ikke frivilligt for alle virksomheder. Er det en stor, dansk børsnoteret virksomhed, så skal virksomheden hvert år i årsrapporten fortælle om, hvordan man arbejder med etisk handel. De skal med andre ord gøre noget.

Etisk handel er et andet ord for CSR – virksomheders samfundsansvar.

Hvorfor findes etisk handel?

Mange af de varer, vi køber i butikkerne bliver ikke længere produceret af den lokale landmand eller på fabrikken i industrikvarteret. Nej, de bliver produceret langt væk. Ofte, fordi varerne der kan produceres billigere. De bliver lavet i lande, hvor lønnen er lavere og arbejdsforholdene dårligere, og hvor man ikke har det store fokus på miljøet. Det kan være lande i fx Asien eller Afrika. Ofte u-lande.

Årsagerne til de anderledes og ofte dårligere forhold i mange af disse lande skyldes en lang række ting. Det kan blandt andet være historiske årsager, som fx langvarige krige, fattigdom, korruption eller dårlig administration af landets love, fx love om arbejdstagerrettigheder eller beskyttelse af miljøet. 

I takt med at flere og flere varer bliver lavet i u-lande eller andre lande, hvor arbejdsforholdene ikke er i orden, eller hvor man ikke passer på miljøet, er flere forbrugere, organisationer, pressefolk mv. også begyndt at interessere sig for, under hvilke forhold varerne bliver produceret, og stiller i stigende grad krav om, at virksomhederne også tager et ansvar og ikke kun fokuserer på pris, men handler etisk. 

FN har skrevet nogle principper ned for, hvad etisk handel er. De principper kaldes for Global Compact.