Print side

Forsyningskæde

Forsyningskæde er en beskrivelse af processen for produktion og salg af en vare. En meget simpel forsyningskæde kunne se således ud:

  1. Råvarer (udvinding/dyrkning)
  2. Grossist, dvs. en slags mellemhandler, der køber råvaren og sælger den videre til en fabrik.
  3. Fabrik, hvor råvaren/råvarerne bliver forarbejdet til varer, som bliver solgt videre til forhandleren.
  4. Forhandleren, fx en butik, sælger varen til kunden.
  5. Kunden, der køber varen og forbruger den. 

Men forsyningskæder kan også være langt mere komplekse end ovenstående. Det kommer helt an på, hvilken vare, virksomhed eller proces, som man vil illustrere med forsyningskæden.