Print side

Global Compact

FN har nedskrevet nogle principper for, hvad etisk handel/CSR er. Principperne kalder man for FN’s Global Compact. Tanken bag Global Compact er, at man vil arbejde for at løse problemerne med fattigdom og tage bedre hensyn til miljøet i verden. Virksomheder, som arbejder efter principperne skal blandt andet overholde menneskerettighederne, arbejde for et bedre miljø, tænke bæredygtigt og arbejde for mindre korruption.  

Virksomheder, der handler etisk, skal:

 • sikre ARBEJDS-TAGERRETTIGHEDER, dvs.
  • sikre sunde arbejdsforhold for arbejderne, så de ikke kommer til skade eller får farlige giftstoffer i kroppen
  • give arbejderne mulighed for at være i en fagforening, så de kan stå sammen og forlange en bedre løn
  • sørge for, at ingen må arbejde som slaver 
  • sikre, at der ikke er børnearbejde, hvor børn arbejder i stedet for at gå i skole
 • sikre et bedre MILJØ, dvs.
  • at tage hensyn til miljøet. Det kan være ved at dyrke jorden økologisk uden brug af sprøjtegifte eller ved fx at sørge for, at spildevandet fra fabrikken bliver renset, inden det bliver ført ud i naturen 
 • sikre MENNESKE-RETTIGHEDER, dvs.
  • sikre et liv uden diskrimination (race, køn, religion, handicap, seksualitet, politik, osv.). Det kan være kvinder, der ikke får mulighed for at arbejde og tage en uddannelse. Eller det kan være bønder, der får lov til at beholde deres jord, da mange bliver tvunget væk af store virksomheder
 • Undgå KORRUPTION, dvs.
  • bekæmpe korruption, hvor fx en politiker får penge for at skjule noget eller giver lov til ulovligheder – fx at en virksomhed, der forurener