Print side

Arbejdstagerrettigheder

Ordet ’arbejdstager’ betyder ’person, der tager arbejde’. I daglig tale kan man også kalde arbejdstagere for ’medarbejdere’, ’lønmodtagere’ eller ’ansatte’. Modsat arbejdstagere er der arbejdsgivere (virksomheder, organisationer eller statslige institutioner). De ’giver’/udbyder arbejde til arbejdstagerne. 

’Arbejdstagerrettigheder’ er rettigheder, som arbejdere har ret til. Det kunne fx være, at der skal være en minimumsalder for børn, der må arbejde, eller at mænd og kvinder skal have den samme løn for det samme arbejde. 

ILO – International Labour Organization

ILO blev oprettet I 1919 som en FN-organisation. Organisationen arbejder for arbejdstagernes rettigheder og har udarbejdet otte grundlæggende arbejdstagerrettigheder, som kan inddeles i fire hovedområder:

  • Forbud mod og afskaffelse af tvangsarbejde
  • Forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde
  • Organisations- og foreningsfrihed og ret til at føre frie forhandlinger
  • Ligeløn og forbud mod diskriminering.


Vil du lære mere?