Print side

Korruption

Korruption kommer af det latinske ord ’corruptio’ og betyder ’fordærvet tilstand, forfald eller bestikkelse’. Den officielle definition af ordet 'korruption' er ’misbrug af betroet magt for egen vindings skyld’. Ordet ’egen’ kan både være en person eller en gruppe. Og ’vinding’ kan fx være penge, gaver, tjenester, værdier eller fordele af en eller anden slags. 

Hvorfor er korruption dårlig?

Alt efter omfanget, kan korruption være ødelæggende for et lands udvikling. Det kan have negative konsekvenser for fx den økonomiske vækst, investeringer, udformning af love og social lighed. 

En af årsagerne er, at korruption fx gør det uigennemskueligt, hvor pengene forsvinder hen – hvem, der får dem, og hvad de bliver brugt til. Kan man fx stole på, at embedsmanden sørger for at hele beløbet går til det rigtige projekt, eller har han stukket halvdelen af pengene ned i sin egen bukselomme?

Forskellige former for korruption

Der findes mange forskellige former for korruption, og korruption findes både i den offentlige og private sektor. Et par eksempler på korruption kunne være:

  • Bestikkelse: Det er, når en person modtager betaling for at gøre noget, der er ulovligt, for på den måde at opnå en fordel.
  • Smørelse: Det er ofte et mindre beløb, som modtageren får for fx at sikre, at noget sker hurtigere end det ellers skulle ske. 
  • Underslæb: Det er, når man tager af kassen. Det vil sige, hvis man fx tager af de penge, som man ellers skal passe på og bruger dem til noget andet, end det, de er beregnet til. 
  • Bedrageri: Det er, hvis man snyder nogen, for selv at opnå en økonomisk fordel. 
  • Afpresning: Det er, hvis man ved hjælp af tvang, vold eller trusler, tiltvinger sig penge el. andet.
  • Nepotisme: Det er, hvis man giver familie el. venner særlige fordele, fx i form af et job. 
  • Karteller: Det er sammenslutninger af virksomheder med det formål at begrænse konkurrencen og dermed sikre sig højere priser på sine varer.
  • Matchfixing: Det er hemmelige aftaler i sportsverdenen, hvor man forsøger at sikre sig et bestemt resultat i fx en kamp til gavn for folk, der spiller eller laver væddemål. 

I nogle kulturer er det mere reglen end undtagelsen, at man benytter sig af fx bestikkelse. I de kulturer ser man bestikkelse som et redskab til at få relationer imellem mennesker el. firmaer til at fungere bedre.  

Vil du lære mere?

Hvis du vil læse mere om, hvad korruption er, hvordan det finder sted, eller hvad man gør for at mindske omfanget, kan du læse mere på nedenstående hjemmesider: