Print side

Handelsaftale

En handelsaftale er en aftale om handel fx imellem to eller flere lande, hvor man aftaler vilkårene for handel. Mange handelsaftaler bliver foretaget gennem verdenshandelsorganistionen, WTO.

Frihandelsaftale

En frihandelsaftale er en særlig form for handelsaftale, hvor parterne forpligter sig til fx at fjerne el. mindske told på nogle varer i en periode. Aftalen gør, at det bliver lettere for parterne at handle sammen og giver dem økonomiske fordele. Dem, der står uden for aftalen, får dårligere vilkår. Sådanne aftaler kalder man også for toldmure.