Print side

I-land / u-land

Fattige lande kaldes også for u-lande. U-land er en forkortelse af udviklingsland. I et u-land er der mange fattige. En hel del børn går ikke i skole, der er mange sygdomme og få sygehuse, mange er arbejdsløse, der er ofte miljø- og forureningsproblemer, udfordringer, som er forbundet med klimaændringer, manglende regler for arbejdsmiljøet på virksomhederne, udbredt brug af børnearbejde, korruption og ofte bliver menneskerettighederne ikke overholdt. I u-lande arbejder de fleste inden for landbrug, og der er ikke så meget industri og så mange fabrikker som i de rige lande.

Ca. en milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. De har kun 7 kr. om dagen at leve for. 

Det modsatte af u-lande er i-lande. Et i-land er et industrialiseret og rigt land. Du bor i et i-land.