Print side

Landgrabbing

Mangel på mad og lurende klimaforandringer får lande og udenlandske selskaber til at se sig om efter landsbrugsjord. 

Landgrabbing handler om lande, private investorer og virksomheder, der køber eller leaser enorme landbrugsarealer i andre lande – ofte u-lande – typisk til produktion af fødevarer, der eksporteres og sælges på det globale marked. Alt imens den lokale befolkning mister adgang til deres egen jord og til at dyrke egne afgrøder. 

Handlen med jordarealerne foregår med nationale eller regionale regeringer. Det kan umiddelbart lyde positivt og som den rigtige måde at gøre det på. Men desværre foregår handlen ofte med lande og regioner, hvor korruption og manglende gennemsigtighed (dvs. at man ikke ved, hvem der bestemmer, hvad og hvorfor) er meget almindeligt. 

Desuden foregår handlerne uden, at den lokale befolkning bliver hørt. De bliver i stedet for tvangsforflyttet for at gøre plads til de nye investorer, som til gengæld lover investeringer i infrastruktur, arbejdspladser mv. Men desværre udebliver investeringer og arbejdspladser som hovedregel. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil lære mere om landgrabbing, kan du blandt andet læse mere på: