Print side

Sporbarhed

Sporbarhed er et almindeligt begreb, når man taler om fødevarer. Sporbarhed er et system, der gør, at man kan finde ud af, hvem der har produceret en vare, hvor den er produceret og dermed også, hvordan den er blevet produceret. Det kan fx være  nyttigt, hvis nogle folk er blevet syge af et produkt. Så kan man via sporbarhed finde ud af, hvor varen er produceret og af hvem, og har dermed lettere ved at finde frem til, hvad der har gjort folk syge.

Sporbarhed og etisk handel

Når man taler om etisk handel, så er sporbarhed en meget vigtig del. Sporbarheden gør det nemlig muligt at finde ud af præcis, hvor fx FSC-træet er kommet fra – hvilken skov, og hvilken del af skoven kommer det fra, hvilken skovgruppe har fældet det, og hvor er det blevet forarbejdet. 

Sporbarhed er dermed generelt med til at sikre at kvaliteten er, som lovet. Og den sikrer også, at hvis varen kommer fra et bestemt sted, som stiller bestemte krav, at disse krav også er blevet overholdt. Det kan være krav om hygiejne, krav om at arbejderne skal have en mindsteløn, krav om sikkerhed på arbejdspladsen osv.