Print side

Værdikæde

En værdikæde er fortrinsvis et begreb, man bruger i produktionsvirksomheder. Dvs. virksomheder, der producerer en eller flere varer. 

Værdikæden bliver brugt til at fortælle noget om, hvilke aktiviteter (led) i produktion af varen, der giver den største værdi for virksomheden og samtidig den laveste omkostning (det, som det koster at producere aktiviteten). Jo større værdi alle led i kæden har, des mere konkurrencedygtig vil virksomheden være.

En aktivitet kunne fx være design af en vare, produktion af varen, markedsføring af varen, levering af varen eller service forbundet med varen. Og ofte er det et samspil imellem de forskellige aktiviteter, der giver den største værdi.