Skip to the content

Mayaerne: Hvad handlede de med?

Mayaerne handlede også og solgte fx jaguarskind, kakao og farvestålende fjer til andre kulturer.

Mellemamerika var domineret af mayaerne

I 'Verden handler – etisk og fair?' kan du komme med til Mellemamerika på siderne 68-77. Her levede mayaerne, og der er stadig folk i området, der kalder sig mayaer.

Mayaerne dominerede Mellemamerika fra ca. år 800 f.v.t. til ca. 1530, og i storhedstiden bredte riget sig ud over landene Mexico, Belize og Guatemala samt dele af Honduras og El Salvador.

Som du har kunnet læse i bogen, er det ikke noget nyt, at der handles. Det har mennesker gjort i århundreder.

Mayaerne handlede også

Også mayaerne handlede. De kunne fx tilbyde andre kulturer jaguarskind, kakao og fjer fra quetzal (en farvestrålende fugl, der lever i Mellem- og Sydamerika).

Mayaerne levede på både land og i by. Nogle af byerne husede op imod 100.000 indbyggere, så der var brug for, at majshøsten altid kom i hus.

Majs var den suverænt vigtigste afgrøde. Og måske gik det galt for mayakulturen, da der flere år i træk var tørke, og det ikke regnede.

Det siger nogle forskere. Andre siger, at det skyldes sygdom, overbefolkning og politisk uro.