Skip to the content

Fattigdom: Hvordan kan handel fastholde mennesker i fattigdom?

Handel kan give mange fordele, men også skabe større forskelle imellem rige og fattige ved at fastholde folk i fattigdom.

Handel kan være en del af problemet

Danmark var engang et u-land, det samme gælder Kina. Både Danmark og Kina hører i dag til den rige del af verden og er eksempler på, hvordan industrialisering og verdenshandel har været med til at skabe økonomisk vækst og udvikling i enkelte lande.

Det er der flere eksempler på i bogen 'Verden handler – etisk og fair?'. 

Men handel kan også være en del af problemet.

Handel kan nemlig også være med til at skabe for eksempel miljø- eller sundhedsproblemer dér, hvor varer bliver produceret eller forbrugt.

Handel kan også skabe større forskelle imellem rige og fattige ved at fastholde folk i fattigdom, bibeholde eller øge omfanget af børnearbejde, korruption, dårligt arbejdsmiljø, underbetaling af arbejdere eller krænkelse af menneskerettigheder.

Opgave

Find eksempler på varer eller produktioner, hvor handel kan være med til at skabe eller fastlåse problemer med hensyn til for eksempel miljø, sundhed eller menneskerettigheder. Prøv eksempelvis at søge på:

  • Fattigdom og kaffe
  • Arbejdsmiljø og tøjindustri
  • Kakao og børnearbejde

Fremlæg jeres resultater i klassen og diskutér dem. Kender I andre varegrupper end kaffe, tøj og kakao, hvor handel kunne være medvirkende årsag til den samme slags problemer?