Skip to the content

Internationale handelsaftaler: Hvilke konsekvenser kan de have?

Store, stærke internationale og økonomiske interesser er i spil, når verden handler.

Lande uden for handelsaftale kan få sværere ved at handle

Når verden handler, er der store, stærke internationale og økonomiske interesser i spil.

I WTO – World Trade Organization – kan lande, for eksempel internt i EU eller USA, eller hele landegrupper indgå handelsaftaler, som sætter rammer og spilleregler for international handel.

Aftalerne er juridisk bindende (fastsat ved lov) og giver mange fordele for de lande, som er med i aftalerne, men told, beskatning på varer, varekrav og standarder kan også fungere, som det man kalder for tekniske handelshindringer.

Det betyder, at de lande, som ikke er med i aftalen får endnu sværere ved at handle med en bestemt type varer eller med bestemte lande. 

WTO bliver kritiseret for at varetage de rige landes interesser

På den ene side kan WTO altså være forum for adgang til bedre handelsbetingelser, men på den anden side bliver organisationen også kritiseret for i alt for høj grad at varetage de rige landes interesser på bekostning af de fattiges. 

Udover de internationale handelsaftaler, som bliver indgået under WTO, har det internationale samfund, via FN, også indgået globale aftaler om retningslinjer og principper for etik og god skik, også kaldet Global Compact. 

Global Compact skal være med til at sikre at blandt andet handel er med til at skabe bedre forhold og udvikling. Aftalerne under GC er frivillige – der er altså ingen konsekvenser eller sanktioner over for landene, hvis aftalerne ikke bliver overholdt.

Opgave

Der er ikke altid sammenhæng mellem de aftaler, som bliver indgået i regi af WTO og FN/Global Compact, og interesserne kan være modsatrettede.

Gå sammen i grupper og tag udgangspunkt i en vare – eksempelvis bananer eller tropisk træ – og giv 3 eksempler på, hvilke forhold man ville diskutere, og hvilke mål man ville sætte sig i henholdsvis WTO og FN/Global Compact.

Diskuter forskellene i klassen.