Skip to the content

Global Compact

Et af principperne i Global Compact er, at virksomheder skal sikre, at der ikke er børnearbejde, hvor børn arbejder i stedet for at gå i skole.

Hvad er Global Compact?

FN har nedskrevet nogle principper for, hvad etisk handel og CSR er. Principperne kalder man for FN’s Global Compact.

Tanken bag Global Compact er, at man vil arbejde for at løse problemerne med fattigdom og tage bedre hensyn til miljøet i verden.

Hvad skal virksomheder, der arbejder med Global Compact, arbejde for?

Virksomheder, som arbejder efter principperne i Global Compact, skal tage et samfundsansvar.

Man kan dele principperne op i 4 punkter:

1. Arbejdstagerrettigheder

Virksomheder skal sikre sunde arbejdsforhold for arbejderne, så de ikke kommer til skade eller får farlige giftstoffer i kroppen.

Arbejderne skal derudover have mulighed for at være i en fagforening, så de kan stå sammen og forlange en bedre løn.

Virksomheder skal også sørge for, at ingen må arbejde som slaver.

Derudover skal virksomheder sikre, at der ikke er børnearbejde, hvor børn arbejder i stedet for at gå i skole.

2. Miljøet

Virksomheder skal tage hensyn til miljøet.

Det kan være ved at dyrke jorden økologisk uden brug af sprøjtegifte eller ved eksempelvis at sørge for, at spildevandet fra fabrikken bliver renset, inden det bliver ført ud i naturen.

3. Menneskerettigheder

Virksomheder skal sikre mennesker et liv uden diskrimination (race, køn, religion, handicap, seksualitet, politik, osv.).

Det kan være kvinder, der ikke får mulighed for at arbejde og tage en uddannelse. Eller det kan være bønder, der får lov til at beholde deres jord, da mange bliver tvunget væk af store virksomheder.

4. At bekæmpe korruption

Virksomheder skal bekæmpe korruption.

Korruption kan for eksempel være, at en politiker får penge for at skjule noget eller giver lov til ulovligheder – eksempelvis giver lov til, at en virksomhed forurener.