Skip to the content

Arbejdstagerrettigheder

Arbejdstagerrettigheder kan for eksempel være, at mænd og kvinder skal have den samme løn for det samme arbejde.

Hvad er arbejdstagerrettigheder?

Ordet 'arbejdstager' betyder 'person, der tager arbejde'. I daglig tale kan man også kalde arbejdstagere for 'medarbejdere', 'lønmodtagere' eller 'ansatte'.

Modsat arbejdstagere er der arbejdsgivere (virksomheder, organisationer eller statslige institutioner). De ’giver’/udbyder arbejde til arbejdstagerne. 

'Arbejdstagerrettigheder' er rettigheder, som arbejdere har ret til. Det kunne eksempelvis være, at der skal være en minimumsalder for børn, der må arbejde, eller at mænd og kvinder skal have den samme løn for det samme arbejde. 

ILO arbejder for arbejdstagerrettigheder

Organisationen International Labour Organization (ILO), der blev oprettet i 1919 som en FN-organisation, arbejder for arbejdstagernes rettigheder.

ILO har udarbejdet 8 grundlæggende arbejdstagerrettigheder, som kan inddeles i 4 hovedområder:

  • Forbud mod og afskaffelse af tvangsarbejde.
  • Forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde.
  • Organisations- og foreningsfrihed og ret til at føre frie forhandlinger.
  • Ligeløn og forbud mod diskriminering.