Skip to the content

Handelsaftale

Mange handelsaftaler bliver foretaget gennem verdenshandelsorganisationen, WTO.

Hvad er en handelsaftale?

En handelsaftale er en aftale om handel for eksempel imellem to eller flere lande, hvor man aftaler vilkårene for handel.

Mange handelsaftaler bliver foretaget gennem verdenshandelsorganisationen, WTO.

Frihandelsaftaler giver mindre told og økonomiske fordele

En frihandelsaftale er en særlig form for handelsaftale, hvor parterne forpligter sig til for eksempel at fjerne eller mindske told på nogle varer i en periode.

Aftalen gør, at det bliver lettere for parterne at handle sammen og giver dem økonomiske fordele.

Dem, der står uden for aftalen, får dårligere vilkår. Sådanne aftaler kalder man også for toldmure eller handelsmure.