Skip to the content

Børnearbejde

En af de største årsager til, at børn arbejder, er fattigdom. Fattigdom kan tvinge alle i en familie til at arbejde for, at familien kan få mad på bordet.

Hvad er børnearbejde?

Ifølge FN’s Børnekonvention er det forbudt for børn at arbejde, hvis det har negative konsekvenser for dem.

Man kan overordnet set tale om to former for børnearbejde. Organisationen ’Red Barnet’ deler børnearbejde op i ’ulovligt børnearbejde’ og ’lovligt arbejde for børn’:

Ulovligt børnearbejde

Ulovligt børnearbejde er arbejde, der kan skade børns fysiske og psykiske heldbred, som forhindrer dem i at gå i skole eller som udnytter dem for en økonomisk gevinst.

Det kunne fx være børn, der arbejder alt for mange timer pr. dag, så de ikke har tid til at gå i skole, eller børn, der arbejder ved farlige maskiner, med ulovlige stoffer eller bliver misbrugt seksuelt. 

Lovligt arbejde for børn

Lovligt arbejde for børn, er arbejde, hvor børn ikke kommer til skade, hvor børn skal have en vis alder, før de må arbejde, eller arbejde, der også giver børnene tid og overskud til gå i skole.

Lovligt arbejde for børn kunne fx være at gå med aviser.

Hvorfor findes der børnearbejde?

En af de største årsager til, at børn arbejder, er fattigdom. Fattigdom kan tvinge alle i en familie til at arbejde for, at familien kan overleve, også børnene.

En anden årsag til børnearbejde er, at mange vestlige virksomheder i dag får lavet deres produkter i lande, hvor lønningerne er meget lave. Og lønninger til børn er særligt lave. Derfor står børn nogle steder i første række til et job. 

Mange steder prøver man at sætte ind for at begrænse antallet af børn, der arbejder. De fleste regeringer har fx vedtaget love, der siger, hvor gamle børn skal være, før de må arbejde.

Ofte bliver lovene af den ene eller anden grund ikke overholdt. Det kan man blandt andet se af tal fra ’Red Barnet’, som fortæller, at ca. hvert syvende barn i verden arbejder. Det vil sige ca. 215 millioner børn.  

Skal man forbyde børnearbejde?

Det er ikke entydigt, om man skal forbyde børnearbejde eller ikke.

Forbyder man børnearbejde helt, vil mange familier sandsynligvis blive endnu fattigere og leve under endnu dårligere vilkår end før.

Det kan fx betyde, at familierne ikke længere har råd til mad eller til at sende deres børn i skole. I det meste af verden koster det nemlig penge at sende sine børn i skole – i modsætning til i Danmark, hvor vi betaler til børns skolegang igennem skatten.

Vil du vide mere?