Skip to the content

Landgrabbing

Ved landgrabbing mister den lokale befolkning adgang til deres egen jord og til at dyrke egne afgrøder.

Hvad er landgrabbing?

Mangel på mad og lurende klimaforandringer får lande og udenlandske selskaber til at se sig om efter landsbrugsjord. 

Landgrabbing handler om lande, private investorer og virksomheder, der køber eller leaser enorme landbrugsarealer i andre lande – ofte u-lande – typisk til produktion af fødevarer, der eksporteres og sælges på det globale marked.

Imens mister den lokale befolkning adgang til deres egen jord og til at dyrke egne afgrøder. 

Handlen med jord foregår ofte med lande med korruption

Handlen med jordarealerne foregår med nationale eller regionale regeringer. Det kan umiddelbart lyde positivt og som den rigtige måde at gøre det på.

Desværre foregår handlen ofte med lande og regioner, hvor korruption og manglende gennemsigtighed (dvs. at man ikke ved, hvem der bestemmer, hvad og hvorfor) er meget almindeligt. 

Desuden foregår handlerne, uden at den lokale befolkning bliver hørt. De bliver i stedet for tvangsforflyttet for at gøre plads til de nye investorer, som til gengæld lover investeringer i infrastruktur, arbejdspladser mv.

Desværre udebliver investeringer og arbejdspladser som hovedregel. 

Vil du vide mere?