Skip to the content

Fagforening

I en fagforening holder man sammen, lidt ligesom en kæde hænger sammen. En fagforening er til for at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for deres medlemmer.

Hvad er en fagforening?

En fagforening er en organisation, der varetager lønmodtagernes interesser. I store træk kan man sige, at fagforeninger varetager disse opgaver:

  • Repræsenterer medlemmerne, når der skal indgås eller fornyes overenskomster (aftaler om løn og arbejdsvilkår).
  • Giver juridisk hjælp, hvis du fx ikke får din løn, er blevet opsagt uden lovlig grund, har fået en arbejdsskade eller længerevarende sygdom.
  • Giver rådgivning og vejledning om fx trivsel på jobbet, hjælp til lønforhandling, udvikling af din karriere (udbyder kurser), jobsøgning og tjek af din ansættelseskontrakt.
  • Arbejder på det politiske plan for at påvirke fx regeringen til at udarbejde og vedtage lønmodtagervenlige love. 

Vil du vide mere?