Skip to the content

Menneskerettigheder

Nogle af de første, moderne menneskerettigheder blev til i oplysningstiden.

Hvad er menneskerettigheder?

Den mest kendte erklæring om menneskerettigheder og den med bredest opbakning er FN’s 'Verdenserklæringen om Menneskerettigheder'.

Erklæringen indeholder 30 basale rettigheder, som alle mennesker, uanset hudfarve, alder, køn, religiøsitet, kulturel baggrund mv. har ret til.

Erklæringen er en opfordring til landene om at vise respekt for og at overholde rettighederne. Den er altså ingen garanti for, at der ikke sker overgreb.

De 30 rettigheder (artikler) er opdelt i økonomiske, sociale, kulturelle, borgerlige og politiske rettigheder.

Hvornår og hvorfor blev menneskerettighederne skrevet ned?

Nogle af de første, moderne menneskerettigheder bliver til i oplysningstiden i blandt andet Amerika med 'Den Amerikanske Uafhængighedserklæring' fra 1776 og i Frankrig med 'Erklæring om Menneskets og Borgerens Rettigheder' fra 1789. 

Begivenheder fra 1. og 2. verdenskrig viste med stor tydelighed, at menneskerettigheder ikke var en garanti, da der under de to krige skete mange voldsomme overgreb på mennesker.

Derfor besluttede man i 1945 at etablere De Forenede Nationer (FN). Hovedformålet med FN var at sikre fred imellem staterne.

Den 10. december 1948 vedtog FN en menneskerettighedserklæring, nemlig 'FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder'. 

9 konventioner om menneskerettigheder

Senere har FN vedtaget 9 kernekonventioner om menneskerettigheder, dvs. at de har lavet erklæringen om til lovgivning.

Det betyder, at det ikke længere kun er en opfordring til, at man overholder rettighederne, men at man nu kan blive straffet, hvis man ikke overholder dem.

Det kræver dog, at de enkelte lande under FN siger ja til, at de vil overholde disse konventioner og gøre dem til en del af landets egen lovgivning.

De 9 konventioner om menneskerettigheder er: 

1 FN’s konvention om civile og politiske rettigheder
2 FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
3 FN’s konvention imod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
4 FN’s konvention om barnets rettigheder 
5 FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination
6 FN’s konvention om afskaffelse af alle form for diskrimination mod kvinder
7 FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap
8 FN’s konvention om vandrende arbejdstageres rettigheder
9 FN’s konvention om beskyttelse af personer med tvungen forsvinding

Vil du vide mere?