Skip to the content

Økologi

Økologiske kornmarker indholder ofte andre planter (ukrudt) end dem, som landmand har sået. Fx tidsler. Det gør, at bl.a. udbyttet fra økologiske marker ikke er lige så stort som fra konventionelt dyrkede marker.

Hvad er økologi?

Når en vare er produceret økologisk, betyder det, at der under produktionen – hele vejen fra jord til bord – er taget mest muligt hensyn til både miljøet og dyrene.

For en økologisk landmand betyder det for eksempel, at han ikke må bruge hverken sprøjtegift eller kunstgødning på sine marker, at han skal fodre sine dyr med økologisk foder, og at dyrene skal have plads og mulighed for at komme ud på marken i perioden fra 1. april til 1. november.

For en producent af t-shirts betyder det, at bomulden skal være produceret uden brug af sprøjtegift og kunstgødning.

Og for en fabrik, der laver økologisk kødpølse eller spegepølse, betyder det, at pølserne må indeholde langt færre tilsætningsstoffer end almindelige pølser, og at de blandt andet ikke må indeholde stoffet nitrit, som gør pølserne mere røde og forlænger holdbarheden.

Økologimærker

Der findes flere forskellige økologi-mærker. De mest kendte i Danmark er Ø-mærket eller det europæiske økologi-mærke.

Du kan kigge efter mærkerne, hvis du vil købe varer, der er økologisk produceret.

Der er både fordele og ulemper ved økologi

Der er både fordele og ulemper ved økologisk produktion:

Fordele ved økologisk produktion

Fordelene er blandt andet, at der på og omkring de ikke sprøjtede marker bliver et større dyreliv (flere insekter, fugle og små pattedyr) og flere forskellige planter, altså større biodiversitet.

En anden fordel er, at der ikke siver rester af sprøjtegifte og kunstgødning ud i nærliggende søer, åer eller ned i grundvandet. Det er både godt for fiskene og for miljøet.

Ulemper ved økologisk produktion

En af ulemperne – eller et vilkår, om man vil – er, at når landmanden ikke sprøjter eller kommer kunstgødning på sine marker, så bliver udbyttet af markerne ikke lige så højt som for konventionelle landmænd.

Udbyttet er faktisk op til 25 procent mindre. Og det lavere udbytte gør, at økologiske fødevarer tit er dyrere end almindelige varer.

Hvordan bliver økologiske producenter kontrolleret?

Økologiske varer skal være produceret, så de overholder reglerne for økologisk produktion. Det sørger et strengt kontrolsystem for.

De økologiske producenter skal dokumentere, at deres varer er produceret økologisk.

Kontrolsystemet medfører også, at økologiske producenter mindst en gang om året får besøg af en kontrollant, der kontrollerer, at reglerne for økologisk produktion bliver overholdt.

Vil du vide mere?