Skip to the content

Korruption

Korruption kan have negative konsekvenser for økonomisk vækst, investeringer, udformning af love og social lighed.

Hvad er korruption?

Korruption kommer af det latinske ord 'corruptio' og betyder 'fordærvet tilstand', 'forfald' eller 'bestikkelse'.

Den officielle definition af ordet 'korruption' er ’misbrug af betroet magt for egen vindings skyld’.

Ordet ’egen’ kan både være en person eller en gruppe. Og ’vinding’ kan fx være penge, gaver, tjenester, værdier eller fordele af en eller anden slags. 

Korruption kan ødelægge et lands udvikling

Alt efter omfanget kan korruption være ødelæggende for et lands udvikling. Det kan have negative konsekvenser for den økonomiske vækst, investeringer, udformning af love og social lighed. 

En af årsagerne er, at korruption for eksempel gør det uigennemskueligt, hvor pengene forsvinder hen, hvem der får dem, og hvad de bliver brugt til.

Kan man for eksempel stole på, at embedsmanden sørger for at hele beløbet går til det rigtige projekt, eller har han stukket halvdelen af pengene ned i sin egen bukselomme?

I nogle kulturer er det mere reglen end undtagelsen, at man benytter sig af for eksempel bestikkelse. I de kulturer ser man bestikkelse som et redskab til at få relationer imellem mennesker eller firmaer til at fungere bedre.  

8 eksempler på korruption

Der findes mange forskellige former for korruption, og korruption findes både i den offentlige og private sektor. 8 eksempler på korruption kan være:

Bestikkelse Når en person modtager betaling for at gøre noget, der er ulovligt, for på den måde at opnå en fordel.
Smørelse Ofte et mindre beløb, som modtageren får for fx at sikre, at noget sker hurtigere, end det ellers skulle ske. 
Underslæb Når man tager af kassen. Det vil sige, hvis man fx tager af de penge, som man ellers skal passe på, og bruger dem til noget andet end det, de er beregnet til. 
Bedrageri Hvis man snyder nogen for selv at opnå en økonomisk fordel. 
Afpresning Hvis man ved hjælp af tvang, vold eller trusler tiltvinger sig penge eller andet.
Nepotisme Hvis man giver familie eller venner særlige fordele, fx i form af et job. 
Karteller Sammenslutninger af virksomheder med det formål at begrænse konkurrencen og dermed sikre sig højere priser på sine varer.
Matchfixing Hemmelige aftaler i sportsverdenen, hvor man forsøger at sikre sig et bestemt resultat i fx en kamp til gavn for folk, der spiller eller laver væddemål.

Vil du vide mere?