Skip to the content

Udviklingsbistand

Udviklingsbistand kan bruges til at lave lokale arbejdspladser. Her er arbejdspladsen et pakkeri, hvor man pakker blomster.

Hvad er udviklingsbistand?

I Danmark og andre rige lande vil vi gerne hjælpe den fattige del af verden.

Vi kalder støtten til fattige lande for u-landshjælp, u-landsbistand, nødhjælp eller udviklingsbistand. Udviklingsbistand hjælper fattige lande med at blive bedre til at bekæmpe fattigdom.

Nødhjælp er støtte til fattige lande, der er ramt af naturkatastrofer som jordskælv og tørke.

Hvem beslutter, hvor meget vi skal give i udviklingsbistand?

Folketinget beslutter, hvor mange penge Danmark skal give til u-lande. Én gang om året afgør politikerne, hvor meget der skal sættes af i budgettet.

Hjælpen sker gennem Danida, som står for Dansk International Udviklingsbistand. Danida arbejder sammen med firmaer og u-landsorganisationer (dem kalder vi også ikke-statslige organisationer eller ngo’er).

Danmark er i top 5 i verden, når man regner ud, hvor mange penge landene giver pr. indbygger til u-lande.

De danske politikere har besluttet, at der skal fokus på bekæmpelse af fattigdom. Derfor går hjælpen især til lande i Afrika.