Skip to the content

Sporbarhed

Sporbarhed hjælper os med at finde ud af, hvor en vare kommer fra. Varen kan fx komme fra Vietnam. Står der "Made in Vietnam" på et produkt, er det ikke ensbetydende med, at produktet er sporbart.

Hvad er sporbarhed?

Sporbarhed er et almindeligt begreb, når man taler om fødevarer.

Sporbarhed er et system, der gør, at man kan finde ud af, hvem der har produceret en vare, hvor den er produceret og dermed også, hvordan den er blevet produceret.

Systemet kan være nyttigt, hvis nogle folk eksempelvis er blevet syge af et produkt. Så kan man via sporbarhed finde ud af, hvor varen er produceret og af hvem. Man har dermed lettere ved at finde frem til, hvad der har gjort folk syge.

Sporbarhed er en vigtig del af etisk handel

Når man taler om etisk handel, så er sporbarhed en meget vigtig del. Sporbarheden gør det nemlig muligt at finde ud af præcis, hvor eksempelvis FSC-træet er kommet fra.

Hvilken skov og hvilken del af skoven kommer træet fra, hvilken skovgruppe har fældet træet, og hvor er træet blevet forarbejdet?

Sporbarhed er dermed generelt med til at sikre at kvaliteten er som lovet. Og den sikrer også, at hvis varen kommer fra et bestemt sted, som stiller bestemte krav, så er disse krav også blevet overholdt.

Det kan være krav om hygiejne, krav om at arbejderne skal have en mindsteløn, krav om sikkerhed på arbejdspladsen, osv.