Skip to the content

Begreber

Hvad står CSR egentlig for? Hvad er Global Compact? Og hvad står u-land for? Find forklaringer på nogle af de mest centrale begreber inden for etisk handel.

Arbejdstagerrettigheder

Arbejdstagerrettigheder er rettigheder, som arbejdere har ret til. Hvad kunne det fx være?

Buy nothing day

En dag uden et enkelt indkøb. Overhovedet. Tror du, at du ville kunne det?

Bæredygtighed

Bæredygtighed handler om at tage ansvar. For mennesker, miljø og økonomien. Hvorfor taler vi overhovedet om bæredygtighed?

Bæredygtig turisme

Turisme er et af verdens største erhverv. Derfor er det vigtigt, at vi også inden for turisme tænker bæredygtigt. Hvordan gør vi det?

Børnearbejde

I mange u-lande arbejder børn. Hvorfor gør de egentlig det? Og skal man forbyde børnearbejde helt?

CSR

Corporate Social Responsibility. Det lyder langhåret, men er faktisk noget, mange virksomheder arbejder med. Hvad er CSR?

Etisk handel

Etisk handel er kommet for at blive. Og interessen for etisk handel stiger. Men hvorfor findes der egentlig etisk handel?

Fagforening

En fagforening er en organisation, der varetager lønmodtagernes interesser. Hvad kan man få hjælp til af sin fagforening?

Forsyningskæde

Fra jord til bord. En forsyningskæde er en beskrivelse af processen for produktion og salg af en vare. Hvordan kan en forsyningskæde se ud?

Global Compact

FN har nedskrevet nogle principper for, hvad etisk handel er. Hvad skal virksomheder, der arbejder med Global Compact, arbejde for?

Globalisering

Eksotisk mad og chatbeskeder med udenlandske venner over Facebook. Globaliseringen har indflydelse på rigtig mange ting i din hverdag. Hvad ellers?

Handel

Der er mange fordele ved at handle med andre lande – men også ulemper. Hvilke fordele og ulemper?

Handelsaftale

Når man laver en handelsaftale, aftaler man vilkårene for handlen. Man kan også lave en frihandelsaftale. Hvad er det?

Handelsmur

Handelsmure kan give bedre vilkår for nogle lande, men kan også gøre det sværere eller dyrere for andre lande at handle. Hvorfor?

I-lande og u-lande

Fattige lande kaldes ofte for u-lande og rige lande for i-lande. Hvad står u-lande for? Og hvad kendetegner ofte et u-land?

Kooperativ

En virksomhed, der er et kooperativ, adskiller sig fra traditionelle virksomheder. Hvordan?

Korruption

Bestikkelse og matchfixing for at nævne et par stykker. Der findes mange forskellige former for korruption. Hvorfor er korruption dårligt?

Landgrabbing

Ved landgrabbing mister lokalbefolkningen adgang til deres egen jord og til at dyrke egne afgrøder. Hvad er landgrabbing?

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder er basale rettigheder, som alle mennesker har ret til. Hvorfor blev menneskerettighederne skrevet ned?

Sporbarhed

Sporbarhed er et system, der gør, at man kan finde ud af, hvem der har produceret en vare. Hvorfor er sporbarhed vigtigt, når man taler om etisk handel?

Udviklingsbistand

Danmark og andre rige lande vil vi gerne hjælpe den fattige del af verden. Men hvem beslutter egentlig, hvor meget vi skal give i udviklingsbistand?

Værdikæde

En værdikæde er primært et begreb, man bruger i produktionsvirksomheder. Hvad er en værdikæde?

WTO

World Trade Organization er en international organisation for verdenshandel. Hvad bruger de over 160 medlemslande WTO til?

Økologi

Ved økologisk produktion er der taget mest muligt hensyn til både miljøet og dyr. Hvilke fordele og ulemper er der ved økologi?