Skip to the content

Værdikæde

Hvis man laver mange udgaver af den samme vare, bliver det ofte billigere at lave varen. I sidste ende betyder det, at fabrikken kan tjene flere penge, og at varen har stor værdi i værdikæden.

Hvad er en værdikæde? 

En værdikæde er fortrinsvis et begreb, man bruger i produktionsvirksomheder. Det vil sige virksomheder, der producerer en eller flere varer.

Værdikæden bliver brugt til at fortælle noget om, hvilke aktiviteter (led) i produktion af varen, der giver den største værdi for virksomheden og samtidig den laveste omkostning (det, som det koster at producere aktiviteten).

Jo større værdi alle led i kæden har, des mere konkurrencedygtig vil virksomheden være.

En aktivitet kunne fx være design af en vare, produktion af varen, markedsføring af varen, levering af varen eller service forbundet med varen. Og ofte er det et samspil imellem de forskellige aktiviteter, der giver den største værdi.