Skip to the content

Bæredygtig turisme

En færgemand venter på kunder. Et kraftigt regnvejr har oversvømmet grusvejen. Turister på cykelferie i Cambodja kan ikke komme videre, og de kan nu blive fragtet videre på deres vej. På den måde er færgemanden også et led i udviklingen af en bæredygtig turisme i Cambodja. © Kaare Øster

Hvad er bæredygtig turisme?

Overalt i verden er der flere og flere, der får øjnene op for at være turist på en mere etisk forsvarlig måde end tidligere. Turisme er nemlig et af verdens største erhverv.

I 'Verden handler – etisk og fair?' kan du på side 58-59 læse om turisme i Cambodja. Turismen og især hotel- og restaurationsbranchen giver gode jobmuligheder for cambodjanerne.

I Cambodja er cykelferie en af de muligheder, du kan bruge, hvis du vil være mere miljøbevidst.

EU's mål for bæredygtig turisme

I EU er der opstillet en række mål for, hvordan vi i Europa kan få en konkurrencedygtig og bæredygtig turisme.

Det betyder, at turistindustrien blandt andet skal arbejde med:

 • Sikkerhed og tryghed for turister og de lokale samfund.
 • Bevarelse af naturressourcer og kulturelle ressourcer på turistmålene.
 • Mindskelse af ressourceanvendelsen og forureningen på turistmålene.
 • Gennemførelse af ændringer, så der tages hensyn til lokalsamfundets velfærdsinteresser.
 • Færre udsving i den sæsonbetingede efterspørgsel.
 • Afhjælpning af miljøvirkninger som følge af transport i forbindelse med turisme.
 • Åbning af turistoplevelser for alle uden forskelsbehandling.
 • Forbedring af turistjobs kvalitet.

Kommissionen i EU opfordrer turistindustrien til at følge disse principper:

 • Turisme skal være afbalanceret og respekterer samfund og miljø.
 • Langsigtet planlægning, der skal tage hensyn til både vores egen og fremtidige generationer.
 • En udvikling i passende tempo og rytme.
 • Inddragelse af alle aktører.
 • Inddrage alle nødvendige informationer.
 • Undgå skader på miljø eller samfund.
 • Brugeren og forureneren skal betaler omkostninger til miljøbevarelse.
 • Gennemføre overvågning af bæredygtigheden.

Bæredygtig turisme skal forhindre, at vi ødelægger landes kultur

FN har en organisation, der hedder World Tourism Organisation (WTO). På verdensplan bruger vi ifølge WTO cirka 40 milliarder kroner på at rejse på ferie.

I lande som Rusland, Kina, Brasilien og Indien vokser middelklassen enormt og det betyder, at endnu flere får råd til ferierejser. Lavprisselskaber er også med til, at flere og flere får råd til at flyve endnu længere væk på ferie. 

Ligesom Cambodja får flere og flere fattige lande besøg af udenlandske turister. For ikke at ødelægge disse landes kulturer mener mange, at der er brug for at gøre turismen mere bæredygtig.

Udviklingslandene er blevet bedre og bedre beskyttet over de seneste 15-20 år i takt med, at konceptet om miljørigtig udvikling og bæredygtighed har bevæget sig fra en vag idé til noget, regeringer inkluderer i deres lovgrundlag, og turistindustrien arbejder med i praksis. 

Verdensøkonomien baserer sig i stadigt stigende grad på handel mellem landene. Turisme er en dobbeltsidet handel – og vel at mærke en af de eneste handelsvarer, udviklingslandene har.

Det, der er grundlæggende her, er, at en stor gruppe mennesker, som resten af verden har anerkendt som havende brug for udviklingsbistand, nu gennem turisme har en relativ fordel i verdenshandlen, der ellers i stadigt stigende grad bevæger sig hen imod sektorer, hvor disse lande ikke har nogen nævneværdige fordele.

WTO’s vicegeneralsekretær, Jeffrey Lipman, til BBC

Tal og fakta om turisme

Turismens betydning på globalt plan:

 • Over 1 milliard rejste udenlands i 2012 – og tallet ventes at stige med en halv milliard inden år 2020.
 • Rejse- og turistbranchen udgør cirka 9.5% af det totale bruttonationalprodukt i år 2013.
 • Den globale rejse- og turistindustri udgør omkring 10% af verdens arbejdsstyrke.

Eksempler på turismens påvirkning af miljøet:

 • Et berømt hotel – Bellagio – i Las Vegas genbruger hotellets vand. Alligevel bruger hotellet 12 millioner liter vand om året.
 • Ved at købe lokalt dyrkede fødevarer kan vi nedbringe udslippet af drivhusgasser med 4-5 %.
 • I gennemsnit bruges en familie i Canada 326 liter vand per dag. En landsby med 700 indbyggere i et fattigt land bruger i gennemsnit 500 liter vand per måned. Et luksushotel bruger 1800 liter vand per person per døgn.
 • I gennemsnit bruger folk i Danmark cirka fra 108 liter vand per dag – og det er 3 gange mere end i en cambodjansk landsby.
 • 70 % af havenes pattedyr er truede dyrearter.
 • Verdens rige lande (cirka 1/5 af verdens indbyggere) bruger 52 % af verdens energi.
 • 58 % af verdens koralrev er truede.
 • Havene forventes at stige med 70 cm inden for de nærmeste 10 år.
 • Siden 1970 er en 1/3 af verdens naturområderblevet ødelagt eller skadet af menneskets aktiviteter.
 • 1/2 af verdens befolkning bor i storbyer – og tallet stiger stadig. I Latinamerika og Caribien er tallet 76 %.
 • I år 2036 forventer man, at der er 1200 million biler på kloden – det dobbelte af i dag.
 • En europæer bruger 14 gange mere energi end en inder.