Skip to the content

Etisk handel

Store, børsnoterede virksomheder er forpligtet til at arbejde med etisk handel. Et eksempel på etisk handel er, at en virksomhed arbejder for bedre arbejdsforhold for kakaobønder.

Hvad er etisk handel?

Etisk handel drejer sig om, at virksomheder, der enten handler med eller får produceret varer i for eksempel u-lande, frivilligt kan vælge at gøre en ekstra indsats for at sikre arbejds- og miljøforhold i det pågældende land.

Dog er det ikke frivilligt for alle virksomheder. Er det en stor, dansk børsnoteret virksomhed, så skal virksomheden hvert år i årsrapporten fortælle om, hvordan man arbejder med etisk handel. De skal med andre ord gøre noget.

Etisk handel er et andet ord for CSR – virksomheders samfundsansvar.

Hvorfor findes etisk handel?

Mange af de varer, vi køber i butikkerne bliver ikke længere produceret af den lokale landmand eller på fabrikken i industrikvarteret. Nej, de bliver produceret langt væk. Ofte, fordi varerne der kan produceres billigere.

Varerne bliver lavet i lande, hvor lønnen er lavere og arbejdsforholdene dårligere, og hvor man ikke har det store fokus på miljøet. Det kan være lande i fx Asien eller Afrika – ofte u-lande.

Årsagerne til de anderledes og ofte dårligere forhold i mange af disse lande skyldes en lang række ting.

Det kan blandt andet være historiske årsager, som fx langvarige krige, fattigdom, korruption eller dårlig administration af landets love, fx love om arbejdstagerrettigheder eller beskyttelse af miljøet. 

Interessen for etisk handel stiger

I takt med at flere og flere varer bliver lavet i u-lande eller andre lande, hvor arbejdsforholdene ikke er i orden, eller hvor man ikke passer på miljøet, er flere forbrugere, organisationer, pressefolk mv. også begyndt at interessere sig for, hvilke forhold varerne bliver produceret under.

Der bliver altså i stigende grad stillet krav om, at virksomhederne også tager et ansvar og ikke kun fokuserer på pris, men handler etisk. 

FN har skrevet nogle principper ned for, hvad etisk handel er. De principper kaldes for Global Compact.