Skip to the content

Handel med Afrika: Hvilke dilemmaer kan der være?

Det afrikanske kontinent har et stort potentiale i at blive en mere etableret del af verdensmarkedet og verdens fødevareproduktion.

Tager vi maden fra de sultne, når vi køber mad fra Afrika?

Det bedste, vi kan gøre for Afrika, er at spise deres mad. Det afrikanske kontinent har et stort potentiale i at blive en mere etableret del af verdensmarkedet og verdens fødevareproduktion.

Det gælder både ift. at forsyne verden med spændende og smagfulde kvalitetsprodukter, men også for at kunne bekæmpe de økonomiske, sociale, sundheds- og miljømæssige udfordringer, som landende i Afrika er berørt af. 

Men tager vi maden fra de sultne, når vi køber deres mad? Og hvis vi skal handle med afrikanske lande, har vi så ikke en pligt til at sikre, at de får en højere pris for deres varer, end vi normalt køber til i resten af verden?

Bæredygtighed og landbrugsteknikker

Når vi udvikler det afrikanske landbrug med nye landbrugsteknikker, har vi så et ansvar for at sikre, at det sker med så bæredygtige teknikker som muligt, selv om det er mindre effektivt og kan gøre varerne dyrere, end de ellers kan købes til i andre dele af verden?

Kan vi bare handle med Afrika på samme vilkår, som vi handler med alle andre lande? Hvis ikke, forringer vi så ikke Afrikas konkurrencedygtighed? 

Opgave

Diskuter, hvilke dilemmaer der ligger i handel med Afrika.

På den ene side er der spørgsmålet om at skabe konkurrencedygtighed (etablere handelsaftaler på markedsvilkår), og på den anden side er der spørgsmålet om at handle med Afrika, hvor flertallet af landene er udviklingslande.