Skip to the content

Afrika: Verdens nye spisekammer?

Afrika har gunstige forhold for at dyrke landbrug.

Afrikas landbrug er i mange lande ikke på samme niveau

Afrika udgør 20 procent af klodens landareal og har 20 procent af jordens befolkning, men står kun for 3 procent af verdenshandlen.

På den måde udgør de 54 lande på det afrikanske kontinent den samme andel af verdenshandlen, som Danmark, Norge og Sverige tilsammen. 

De afrikanske landes primære handelsvare, målt i værdi, er salg af ædelmetaller og diamanter og på andenpladsen kommer salg af landbrugsvarer.

I generationer har det afrikanske kontinent været holdt ude af verdens fødevareproduktion, hvilket – sammen med en række andre faktorer – er en af årsagerne til, at landbruget i mange afrikanske lande er på et underudviklet niveau. 

Afrika kan producere store mængder fødevarer

Verdens befolkning er hastigt stigende og sammen med den hurtigt voksende andel af folk som tilhører middelklassen, skaber det et eksplosivt behov for blandt andet mere mad.

Det betyder, at vi om bare 40 år skal producere næsten dobbelt så mange fødevarer, som vi gør i dag, hvilket udfordrer vores adgang til naturressourcer.  

Afrika er i den sammenhæng et uundgåeligt potentielt spisekammer, der kan producere store mængder af fødevarer til verdens markeder. Afrika har gunstige forhold for at dyrke landbrug.

Store dele af verdens ikke-udnyttede landbrugsjord findes i Afrika. De landbrugsarealer, som allerede er opdyrket i dag, dyrkes af små ikke effektive landbrug. Her ligger der derfor et stort potentiale for forbedring og udvikling. 

Kina har opdaget potentialet i Afrika

Nogen har allerede opdaget potentialet i Afrika, blandt andet Kina. Det har betydet, at Kina allerede for år tilbage har skaffet sig brugsretten til landbrugsarealer på det afrikanske kontinent.

Det har de gjort, blandt andet for at give kinesiske landmænd adgang til landbrugsjord og for at brødføde hjemmemarkedet med billige kvalitetsfødevarer. 

Se blandt andet noten 'I Afrika taler man selvfølgelig kinesisk' på side 23 i ’'Verden handler – etisk og fair?' og læs om begrebet landgrabbing.

Opgave

Diskuter, hvilke muligheder der er for, at det afrikanske kontinent kan blive en etableret del af verdensmarkedet og fremtidens fødevareproduktion.

Diskuter også, hvilke risici der kan være forbundet med, at de vestlige og industrialiserede lande har fået øje på det afrikanske kontinent.