Skip to the content

Indkøbskurven: Hvad og hvem bestemmer, hvad du putter i den?

Vores valg i supermarkedet og butikken har en stor betydning.

Vores valg af varer sætter spor i verden

Vi 'stemmer politisk' flere gange om dagen. Når vi køber fødevarer, når vi køber tøj eller andre forbrugsvarer. Når vi handler, sætter vores valg af varer spor i verden.

Vores valg har betydning for, hvilke produkter og produktionsformer vi understøtter, hvilket marked der udvikles, hvilke varer der efterspørges og udbydes. 

Ud over, at firmaerne skal sørge for at overholde lovgivningens krav, når de producerer varer, findes der også firmaer, der gør noget ud over disse krav.

Det er firmaer, som i forbindelse med produktion af deres varer gør en ekstra frivillig indsats for eksempel for miljøet, sundheden, etik og lignende. Eller med andre ord firmaer, som arbejder med etisk handel.

Med mærkningsordninger, som for eksempel Ø-mærket, Fairtrade-mærket eller FSC-mærket kan disse firmaer vise, hvordan deres produkter adskiller sig fra det øvrige marked og tilbyder kunderne 'et bedre valg'. 

Opgave

Diskutér, hvilke styrker og svagheder, muligheder og begrænsninger der kan være i at lade forbrugerne og markedskræfterne (fx udbud og efterspørgsel) bestemme, hvilke produkter du kan købe i butikkerne, og hvordan de er produceret.

Her kan I for eksempel komme ind på pris, kvalitet og samfundstrends som klima og miljø (økologi) og dyrevelfærd.