Skip to the content

Leverandører: Hvor strenge krav kan vi stille til dem?

I udviklingslande er det ikke ualmindeligt at arbejde i mange timer, og barselsorlov er fx ikke noget, man bare får.

Udvikling og handel går hånd i hånd

Supermarkedet kan have mange krav til deres leverandører ...

Kære Afrika!
Vi siger nej til børnearbejde, korruption og hygiejneproblemer, og vi vil have høje standarder i produktionen, garanti for, at menneske- og arbejdstagerrettigheder er overholdt, og vi kræver dokumentation for, at alle krav er overholdt. Kom tilbage, når I er klar!

Venlig hilsen Supermarkedet

... men i mange udviklingslande griber social, miljømæssige og økonomiske problemer ind i hinanden, og det kan være svært at komme ud af den onde cirkel.

Manglende indkomst, dårlig hygiejne, børn i arbejde, ingen uddannelse, begrænset adgang til sundhedsvæsenet, rent vand, osv.

Udvikling og handel går hånd i hånd, og løsningen på de problemer, som typiske opleves i udviklingslandene, rimer ofte på handel.

I udviklingslande er det ikke ualmindeligt at arbejde i mange timer, arbejdskraften er ofte ikke organiseret, der er ikke altid styr på alle dele af produktionen, og vi oplever ofte, at de forhold, vi tager for givet i industrialiserede lande, ikke kan tages for givet der.

Så hvordan kommer vi i gang med handel, hvis de krav, vi stiller til produktion eller produktet, ikke er overholdt fra start? 

Opgave

Diskuter de 2 synspunkter nedenfor. Hvad er forskellen, og hvad taler for og imod? 

Synspunkt 1

"Vi stiller strenge krav til vores produkter og de leverandører, som leverer til os. Vi samarbejder aldrig med leverandører, hvor der er risiko for, at der er børnearbejde i produktionen eller andre krænkelser af menneskerettighederne."

Synspunkt 2

"Vi ser samhandel som en del af løsningen på samfundsproblemer, og samarbejder kun med leverandører, som har en aktiv indsats mod børnearbejde i produktionen eller løbende forbedrer krænkelser af menneskerettighederne."